1. w kanana1123 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  2. In honor of the friendship of IU w/Sulli, We are holding off any show promotions of until Oct 20. Let’s honor Sulli by celebrating the life that she lived & not bring back all the sad things. Only God can make it all better. Let’s help pray for her soul.

  3. me w the nba fans in my mentions

  4. Here are the results for the 3rd round of the second night of the Draft: , Humberto Carillo, and have been drafted to . w/ , have been drafted to SmackDown.

  5. 13 paź

    Senat dla opozycji. Według wstępnych wyliczeń 52-55 mandatów dla opozycyjnego bloku. Senat wstrzymuje czasowo prace legislacyjne, uczestniczy w wyborze kilku ważnych stanowisk, potrzebny jest do zmiany Konstytucji, zatwierdza prezydenckie referendum bez pytania Sejmu o opinię.

  6. 13 paź

    Dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli w siłę swojego głosu i wzięli udział w wyborach. Dziękuję za każdy głos na . Musimy wziąć odpowiedzialność za odbudowę wspólnoty w Polsce. To nasze zadanie na najbliższy czas. Współpracujmy, a na pewno nam się uda!